• Onsd 27/11 kl 19-20.30 Andlig krigföring och onda makter

  • Välkommen hem till Lina & Marcus (Sorögatan 18)

  • Unik Gudstjänst med Watoto-kören 8 dec 10.30

  • En kyrka för vanligt folk
    Vi är som människor är mest, men har funnit det som gör hela skillnaden: tron på Jesus

Välkommen

Vi är en kyrka med hjärta för Jesus. Vi vill att Du ska komma till vår gemenskap, möta människor och Jesus i din vardag. Vi är helt övertygande om att Jesus budskap gäller alla människor oavsett ålder, kön eller kultur.