Bibelstudiedag- Bibelns Röda Tråd 15.30 Långfredagen

Välkommen på en spännande bibelstudiedag! Anmälan krävs, på facebook eller i kyrkan. 100 kr är självkostnadspris för förtäringen under dagen. Schema kommer. Start 15.30 "Bibelns röda tråd" - om Bibelns blodsförbund. * Finns det någon röd tråd i Bibeln?

* Hur hänger GT och NT egentligen samman?

* Få förståelse för "konstiga" händelser i GT

* Vad menar Jesus när han säger "Detta är det nya förbundet i mitt blod?"
Undervisningen tar sats i Lukas text om Nattvarden, sedan följer en
resa genom Bibelns texter som förklarar hur Gud arbetar genom historien
för att få kalla dig sin vän! Du får bättre förståelse för vad som händer
i Abrahams och Mose liv, och hela Gamla Testamentet. Du får se Jesus i
de gamla berättelserna.Men framför allt får du se djupet i vad Jesus gjorde på Korset, hur fullständigt Gud frälste dig och upprättade relationen med dig. Denna insikt kommer föda en större tacksamhet till Jesus, och en större
trygghet hos Pappa Gud.

Välkommen, du vill inte missa detta!

Publicerat den 28 mars